آیا میدانید خوردن یک عدد سیب در روز شما را از مراجعه به دکتر بی نیاز می کند!

ایران، تهران، کلینیک پزشکی ولیعصر، واحد 01

تلفن تماس : 9-345678-021

 

لیست قیمت

تشخیص $۸۰/ماهانه
جراحی رایگان
اتاق رکاوری $۱۰۰/سالانه
بررسی و درمان $۸۰/ماهانه
جراجی ماهانه
تشخیص $۸۰/ماهانه
جراحی رایگان
اتاق رکاوری $۱۰۰/سالانه
بررسی و درمان $۸۰/ماهانه
جراجی ماهانه