آیا میدانید خوردن یک عدد سیب در روز شما را از مراجعه به دکتر بی نیاز می کند!

ایران، تهران، کلینیک پزشکی ولیعصر، واحد 01

تلفن تماس : 9-345678-021

جدول زمانبندی

 

  شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنجشنبه
۸:۰۰ - ۱۰:۰۰ آنالیز مشاوره کلینیک مشاوره آنالیز مشاوره
۱۰:۰۰ - ۱۴:۰۰ آنالیز مشاوره مشاوره آنالیز آنالیز مشاوره
۱۴:۰۰ - ۱۵:۰۰ سخنرانی جراحی مشاوره آنالیز جراحی مشاوره
۱۵:۰۰ - ۱۸:۰۰ مشاوره ملاقات مشاوره آنالیز مشاوره ملاقات
۱۸:۰۰ - ۲۴:۰۰ آنالیز ملاقات سخنرانی کار فوری مشاهده تجهیزات ملاقات