آیا میدانید خوردن یک عدد سیب در روز شما را از مراجعه به دکتر بی نیاز می کند!

ایران، تهران، کلینیک پزشکی ولیعصر، واحد 01

تلفن تماس : 9-345678-021

 

ساعات حضور

شنبه
۸:۰۰ - ۱۶:۰۰
دوشنبه
۸:۰۰ - ۱۶:۰۰
سه شنبه
کار نمیکند
شنبه - یکشنبه
۸:۰۰ - ۱۶:۰۰
دوشنبه
۸:۰۰ - ۱۶:۰۰
شه شنبه
بسته است
نوبت دهی
۹:۱۵ - ۹:۴۵
شنبه
۸:۰۰ - ۱۶:۰۰
یکشنبنه
۸:۰۰ - ۱۶:۰۰
دوشنبه
۸:۰۰ - ۱۶:۰۰
سه شنبه
۸:۰۰ - ۱۶:۰۰
چهرشنبه - پنجشنبه
۸:۰۰ - ۱۲:۰۰